Начална страница: Боян Милушев

 

Защо е важно да изследваме истината зад човешкото преживяване, или значението на думите "Аз съм"?

„Аз“ е централният герой в живота ви, и е в основата на всичките ви мисли, чувства и действия. Но някога запитвали ли сте се кой е този "Аз"? Опитвали ли сте да намерите този "Аз", да се обърнете към него? 

Установете, че Щастието вече е даденост, тук и сега

 

Някои от естествени последици на себе-познанието включват: 

  • Щастие и спокойствие, които не зависят от обстоятелства
  • Безусилна грижа за тялото и ума
  • Красиви, истински и откровенни взаимоотношения
  • Дълбоко изпитана любов към всяка част от живота
  • Ясни цели и увереност в усъществяването им
  • Разбиране и състрадание
  • Безстрашие и решителност 
  • Интегритет

Най-нови видеа: