I don't believe in 'random'. Everything happens for a reason - if a performer knows great fortune and success, has an outstanding stage presence, or creates an incredible feeling of connection for the audience - then there must be something s/he does or believes in order to achieve that effect. I created the 'Wisdom of Wow Performers' podcast for us to explore exactly that - what is the behind-the-scenes wisdom that all of these performers have to make us go "WOW!" 

All episodes are available in full on iTunes here


Episode 6

В този епизод българският актьор Калин Врачански, който е играл на сцената на театър София, театър 199, и театър Българска Армия, както и сериалите Стъклен Дом, Забранена Любов, и Дървото на Живота, ще ни каже защо според него най-важното нещо е да се концентрираме изцяло върху работата ни в момента. 

Преди няколко години забелязах, че Калин има специално излъчване и е човек, от който всички ние можем да научим много. Преди няколко седмици така се случи, че да се срещтнем и запознаем чрез общ познат след постановката ‘Емигранти’ в Брюксел. 

 

В този епизод говорим по разнообразни теми като 

- Какво означава човек да е свободен и въобще постижимо ли е това; 

- какво е харизма и откъде идва тя;

- защо планирането на бъдещето може всъщтност да ни пречи вместо да ни помага; 

- кой е Бог, какво ни дава той и какво трябва сами да създадем; 

- и други теми като любимият му монолог и това, което го мотивира и го кара да се развива в професията си. 

 

Приятно слушане :)


Find me on Facebook & Twitter: