Годишно членство във моята Фейсбук група

Достъп до ежемесечните уебинари, честите предавния на живо и интересните дискусии, случващи се в моята Фейсбук група  

 

Моля отидете тук за да закупите годишното членство