Работата, която върша, е фокусирана върху изследването на Истината на това кой сме. Тъй като „Аз“ е централният герой в живота ви, който смятате, че сте в основата на всичките ви мисли, чувства и действия. Но какво става, ако това, което сте, е извън вярата? 

 

Някои от непрекъснато нарастващите естествени последици от познаването на себе си включват: 

  • Увереност
  • Интегритет
  • Разбиране и състрадание
  • Истински и честни отношения
  • Яснота на целта
  • Щастие, мир, откритост и любов
  • Безстрашие