Това е страница за изследване на истината зад човешкото преживяване.

„Аз“ е централният герой в живота ви, и е в основата на всичките ви мисли, чувства и действия. Но някога запитвали ли сте се "кой съм Аз"? Опитвали ли сте да намерите този "Аз", да се обърнете към него? 

Някои от разцъвтяващите естествени последици от познаването на себе си включват: 

  • Увереност
  • Интегритет
  • Разбиране и състрадание
  • Истински и честни отношения
  • Ясни цели
  • Щастие, мир, откровенност и любов
  • Безстрашие